ทรู
พ้อย
ชั่วโมง
50
100
5
90
180
12
150
300
30
300
600
95
500
1000
250
1,000
2500
550

50-149 อัตราคูณ 2

150-499 อัตราคูณ 2.5

500-999 อัตราคูณ 2.75

1000 ขึ้นไป อัตราคูณ 3

 

โปรโมชั่นเติมเงินได้ของตามราคาบัตรที่เติม

โปรโมชั่นเติมเงินสะสม

 

บริการเสริมจากทาง Server